Tilskud til luft vand varmepumper i Skagen

Når man skal have monteret en luft vand varmepumpe i Danmark, kan man søge energitilskud til energiforbedringer. Der har været energitilskud i mange år, som et tiltag for at få motiveret danskere til at reducere deres CO2 forbrug og samtidig tænke mere grønt.

Skagen El-Tekniq er din lokale og godkendte VE-installatør i Skagen. Kontakt os på 📱 tlf. 98 44 21 75 eller send os en mail på 📧 info@skagenel.dk.

Som et led i den nye klimalov som folketinget vedtog i 2020, er der en ny bygningspulje, hvor danskerne kan søge tilskud til energiforbedringer. Allerede 14 dage efter, der blev åbnet op var puljen brugt for 2020.

Dog er der nogle forudsætninger, der skal gøre sig gældende inden man søger tilskud (når der åbnes op) – Se længere nede. 

Læs mere omkring luft vand varmepumper her 

GUIDE – 5 trin til ansøgning om tilskud

Tilskud til varmepumpe

1. Vi er din lokale og godkendte VE-installatør. Hos os får du et tilbud på
din nye luft vand varmepumpe inkl. montering

Varmepumpe tilskud

2. Du søger om tilsagn til tilskud på sparenergi.dk

Kan man få tilskud til varmepumpe?

3. Godkend tilbuddet og book os til montering af din nye luft vand
varmepumpe

Montering af varmepumpe

4. Vi leverer og monterer din nye luft vand varmepumpe

Ansøg om tilskud

5. Du ansøger om udbetaling af tilskuddet på sparenergi.dk

Når man søger tilskud til udskiftning af olie eller gasfyr til en luft vand varmepumpe

kan man få op til 37.000 kr. i tilskud.

Forudsætninger for tilskud

  1. Man kan kun få tilskud til bygninger til helårsbeboelse. Det er dermed ikke muligt at få tilskud til forbedringer i sommerhuse, medmindre det er registreret som helårsbeboelse i BBR-registret
  2. Man kan kun få tilskud 1 gang til den samme energiforbedring
  3. Man må ikke modtage andet støtte fx håndværkerfradrag
  4. Arbejdet må ikke være påbegyndt, og der må ikke være indgået en bindende aftale om arbejdet, inden man søger tilskud. Dog må man gerne indhente tilbud på en varmepumpe og udførelsen af det
  5. Arbejdet skal udføres af en virksomhed, hvor man kan dokumentere en betalt faktura efterfølgende
  6. Fra 1. april 2021 skal varmepumper installeres af en VE-godkendt installatør eller montør
  7. Der skal være en energimærkning af bygningen, medmindre man kun søger tilskud til varmepumpe. Energimærket skal være udarbejdet inden der søges om tilskud
  8. Der er en bagatelgrænse for tilskud på 5.000 kr.
  9. Hvis du bor i et område, der er udlagt til fjernvarme eller planlagt fjernvarme, kan du ikke få tilskud til luft vand varmepumpe eller jordvarme