Termografering af el-tavler

Skagen El Tekniq er godkendt af DBI og vores termograf er personcertificeret til at udføre el-termografi – godkendt og certificeret af DBI (Dansk Brand og sikringsteknisk Institut). Vi har konkurrencedygtige priser på alt inden for el-termografering til landbrug, erhverv, industri og private.

Vi servicerer en stor kundekreds i hele området omkring Skagen og det øvrige Nordjylland. Kontakt os i dag på 98 44 21 75 eller på info@skagenel.dk og du hører snarest fra os!

Hvad er termografering?

Termografering er en effektiv metode til at få et meget præcist billede af el-installationers tilstand. Termograferingen foregår med et termografi-kamera der måler temperaturer på overfladen ved hjælp af infrarød stråling. På den måde finder man defekter, fejl og eventuelle begyndende kortslutninger.

Termografering Skagen Skagen Skagen

Forebyg drifts- og produktionsstop

El-tavler kan gå i brand, hvis de kortslutter. Det kan ske, hvis tavlerne er overophedede, overbelastede eller defekte.

Produktionsstop er altid en bekostelig affære, og med så meget fokus på fordelene ved at el-termografere, får vi flere og flere henvendelser fra alle typer af virksomheder og landbrug. Ved at lade vores certificerede termograf termografere, kan produktionsstop forebygges.

Hvorfor termografere?

1 ud af 4 brande opstår pga. fejl eller kortslutninger i el-installationer.
Med el-termografering kan man identificere begyndende nedbrud og defekter på installationer og derved forebygge brand.

Ring til Skagen El Tekniq på ☎️  98 44 21 75 allerede i dag !

Termografirapport og dokumentation!

Hvis vores termograf opdager alvorlige skader eller fejl, bliver du eller den driftsansvarlige informeret øjeblikkeligt, så der kan reageres på problemet med det samme.

Termografen udarbejder en termograferingsrapport (i overensstemmelse med de gældende standarder fra DBI), og gennemgår den med dig, så du ved præcist, hvordan du kan/skal forholde dig til det dokumenterede.

Vi sørger for den rette dokumentation og termograferingsrapport til dit forsikringsselskab.

Termografering Landbrug

Termografering landbrug

Skagen El Tekniq termograferer el-tavler hos mange landbrugskunder i hele området omkring Skagen, Skagen, Skagen og Ansager.
Når vi termograferer et landbrug, sikrer vi at alle anlæg, maskiner og elinstallationer er i optimal stand.

Vi termograferer bl.a. 

 • Styrings- og eltavler
 • Markvandingsanlæg
 • Malkeanlæg
 • Korntørringsanlæg
 • Ventilationsanlæg (også i eks. kornsiloer)

Skagen El Tekniq er medlem af TS-gruppen, og derigennem har vi et landsdækkende samarbejde med flere forsikringsselskaber, som har øget fokus på el-sikkerhed – især hos landbrug.

Har du spørgsmål i forbindelse med termografering af el-tavler i landbruget? Kontakt os på 98 44 21 75 eller på info@skagenel.dk og v kontakter dig snarest muligt.

Termografering – Erhverv og industri

Termografering i industrien

Din produktion er fortsat i drift, når vi termograferer. Vores termograf gennemgår udvalgte el-installationer.

El-komponenter, der kan have indvirkning på produktionen, hvis der sker en kortslutning eller er defekte:

 • Elektriske maskiner og anlæg
 • Strømskinner
 • Elmotorer
 • Koblingsudstyr og afbrydere
 • Frekvensomformere
 • Stationer til opladning
 • Transformere

Bygningstermografering

Bygningstermografering er noget andet end el-termografering. Med termografering af bygninger er formålet oftest at afdække potentielle muligheder for energibesparelser, og det kan vi også hjælpe dig med – uanset om du henvender dig privat eller for din virksomhed.

Skagen El Tekniq er godkendt og certificeret til termografering af DBI

Der er en lang række krav der skal indfris for at blive personcertificeret og virksomhedsgodkendt til at udføre termograferingsopgaver. Du kan se mere om de lovpligtige krav på DBI hjemmesiden www.brandogsikring.dk
Alle vores termografer er certificerede efter DBI’s regler og krav. Din garanti for kvalitetsarbejde. Kontakt os på info@skagenel.dk eller ring til os på ☎️  98 44 21 75.

*Kilde: Brancheorganisation for pensions- og forsikringsselskaber

DBI-certificeret-termografi

Bedre forsikringsvilkår med termografering

Nogle forsikringsselskaber giver bedre vilkår til de virksomheder, der aktivt øger indsatsen for bedre sikkerhed – som med termografi. Hos Skagen El Tekniq laver  vi mange serviceaftaler med termografi med erhvervskunder. Det sikrer, at din el-installationer er opdateret efter retningslinjerne for din virksomhed/produktion. Skal du også have en serviceaftale på termografering på enten 5, 1 eller 1/2 år – så kontakt Skagen El Tekniq i Skagen på ☎️ 98 44 21 75

Forsikringsselskaber* niveauinddeler virksomheder, i forhold til potentiel fare for overophedning og overbelastning af el-tavler.

 

Her kan du se niveauerne:

Belastning

Virksomhedstype

Termograferingsinterval

lav belastning
 • Kontormiljøer
 • Skoler
 • Kirker
 • Etageejendomme

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes med 5 års-intervaller.
Med en lav belastning er det ikke nødvendigt med en fast plan for termografering.

mellem belastning
 • Almindelig industri
 • Butikker/ detailforretninger
 • Butikscentre
 • Håndværks-virksomheder
 • Idrætshaller
 • Fritidscentre

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes 1 gang årligt.
Ved mellem belastning ville virksomheder have gavn af termografering med 1 års mellemrum. 

høj belastning
 • Landbrug
 • Sværindustri
 • Store produktionsvirksomheder
 • Slagterier
 • Grovvarevirksomheder
 • Medicinalfirmaer

Forsikringsselskaber* anbefaler, at der termograferes minimum 1 gang årligt.
Alt afhængigt af forholdene, vil det i nogle tilfælde kunne svare sig at lade os termografere 2 gange årligt.

Kontakt os her

3 + 8 =